nácvik psychosociální rehabilitace

13.06.2016 07:44

V našem portfoliu služeb naleznete nově nácvik psychosociální rehabilitace. Psychosociální výcvik je organizována formou interaktivních cvičení zaměřených na rozvoj osobnosti, empatie a dalších dovedností. Realizuje se formou frontální výuky v komunitním kruhu, v různě velkých skupinách, individuálním způsobem. Stěžejní část práce tkví v praktických technikách, ve kterých frekventanti sami reflektují svoje osobnostní a profesionální nastavení a efektivní výkon. Pro práci v pomáhajících profesích jsou naformulované klíčové kompetence. V přehledných tabulkách se výkon v jednotlivých činnostech hodnotí škálováním. V blocích je součástí hodnocení výsledek testu, nebo práce s pracovním listem, případně výroba pracovního listu a práce s ním. Každý z frekventantů má možnost vytvořit si sebezkušenost a na jejím základě dále pracovat na svém osobním i profesním růstu. Všechny používané techniky a metody jsou přenositelné a je možno je aplikovat v každodenní praxi.