Služby

Prezenční studium
Zde jsou pro Vás připraveny veškeré informace k prezenčnímu studiu, kurzy na klíč atd..

 

E-learningové studium
Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého studenta, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu.

 

Mediace

Je to metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné dohody.                                                 


Případové konference

Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu.Rodinná konference
Metoda rodinných konferencí přináší postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a zdroje vedoucí k řešení. Podporuje a zplnomocňuje rodinu v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější – sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí, využívá tak přirozených vazeb v komunitě.


Organizace kulturně-vzdělávacích akcí¨
Zabýváme se organizováním a provozováním kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních akcí na klíč dle Vašeho požadavku, dále ve spolupráci s našimi kolegy, kteří mají dlouholetou praxi pořádáme výstavy, přehlídky a prodejní akce.