Prezenční studium

Zajišťujeme přednášky dle Vašich požadavků a potřeb v oblasti náhradní rodinné výchovy, psychologie, práva, zdravotně-sociální, speciální pedagogiky, psychiatrie. Naši lektoři jsou najímáni z předmětných oborů.

 

Přednášky je možno realizovat jak v našich prostorách v Českých Budějovicích, tak pronajatých prostorách dle Vašeho požadavku po celé ČR. Každá přednáška je doplněna prezentací, studijním materiálem k danému tématu, možnosti osobní konzultace s lektorem po ukončení přednášky. Z praktických důvodů nabízíme časovou dotaci v rozmezí 6-8 hodin. Vyučovací hodina je 60 minut. Možno domluvit vícedenní seminář na Vámi zvolené téma.

 

Cena za přednášku zahrnuje odměnu lektorů, pronájem sálu, studijní materiály a psací potřeby, drobné občerstvení v průběhu přednášky, administrativní zpracování a technické vybavení.

 

Cena 250,-Kč / hodina / osoba. Minimální počet 10 osob, maximální počet 30 osob.

 

Nabídka tematických kurzů:

V rámci NRP

Právní rámec v oblasti náhradní rodinné péče (8 hodin)

Zdravotně sociální rámec v oblasti náhradní rodinné péče (8 hodin)

Psychologický rámec v oblasti náhradní rodinné výchovy (6 hodin)

 

V rámci speciální pedagogiky:

Vliv rodiny na socializaci dítěte (6 hodin)

Edukace jedince s poruchou chování (6 hodin) 

 

V rámci psychologie / psychiatrie

Duševní poruchy u dětí a dospívajících (6 hodin)

Poruchy attachmentu, trauma, vazby a rodinné konstelace (6 hodin)

 

Z oblasti zdravotně sociální

Sexualita dětí  (6 hodin)

Poruchy příjmu potravy (8 hodin)

Agresivita a zátěžové situace v životě dítěte a rodiny (6 hodin)

Efektivní řešení konfliktů (6 hodin)

Syndrom vyhoření obecně a v NRP (6 hodin)

Nové metody v rámci Sociálně právní ochrany dětí (6 hodin)

Rizika a následky užívání omamných a psychotropních látek (6 hodin)

 

Pobytová školení

Dále nabízíme pobytová školení: zajištění komplexního školení s hlídáním dětí (respitní péče) a doprovodným programem. Zajištění pobytu v rekreačním středisku v okolí Lipna. Cena zahrnuje: ubytování, studijní materiály, lektoři, možnost osobní konzultace s lektory po skupinovém školení, hlídání dětí po dobu přednášek, doprovodný program pro děti i dospělé. Časová dotace pobytového školení činí 24 hodin (1 vyučovací hodina 60 minut). Pobytové školení je čtyřdenní.

 

 Cena školení: 5600,-Kč / dospělá osoba, dítě 3800,-Kč, dítě do 1 roku zdarma